Žinainių nuorodos

Apie Kazimierą Būgą žinainėse (internete) : https://www.vle.lt/Straipsnis/Kazimieras-Buga-58334 www.šaltiniai.info/files/kalba/KD00/Lietuvių_kalbosenciklopedija._Kazimieras_Būga.KD2104.pdf Dokumentinė apybraiža „Mano tėviškė“. Antanas Juška ir Kazimieras Būga: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013688922/mano-teviske-antanas-juska-ir-kazimieras-buga Filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=P0ga2N0ceSM  Lankstinukas: https://gimtojikalba.wikispaces.com/file/view/Lankstinukas.pdf Monetos lankstinukas: https://www.lb.lt/lankstinukas_baltistika  Nuotraukos: https://www.google.lt/search?q=b%C5%ABga+kazimieras&sa=N&rlz=1C1VSNE_enLT700LT701&espv=2&biw=1366&bih=           662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwje2Mja1tfQAhXGKCwKHXJyCfg4ChCwBAgW Projektas „Kalbininkai kilę iš Dusetų“: https://gimtojikalba.wikispaces.com/Projektas.+Kalbininkai,+kil%C4%99+i%C5%A1+Duset  %C5%B3.+%E2%80%9EInterneto+duomen%C5%B3+archyvas%E2%80%9C  Skirmanto Valento straipsnis apie Kazimierą Būgą, žr.: http://www.šaltiniai.info/index/details/1222  Lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga (parengta pagal R. Rinkauskienės paskaitą), žr.: http://lietuviukalbairliteratura.lt/lietuviu-kalbininkas-kazimieras-buga-i-dalis/ ir http://lietuviukalbairliteratura.lt/lietuviu-kalbininkas-kazimieras-buga-ii-dalis/ Kazimieras … Tęskite Žinainių nuorodos skaitymą