Dusetos

Ką Kazimieras Būga papasakotų mums apie Dusetas, štetlą ir save? Dusetų (Dusiaty) esmė (Tau), žaismė (štai tokia), reikšmė (mums ir jums), prasmė (man) Esimu pajaustų išraiškų mįslijimu – esamų reiškinių (ne)kalbiniu (ne)su(si)vokimu: Tau BŪTIES PER BŪTYBES (buvimo per buvinius, būvio per čiabūvius, esamybės per esinius, esaties per esybes, (be)tapatybės per skirtybes, bendrybės per atskirybes, panašumo … Tęskite Dusetos skaitymą