Ženklynas

·         1933 m. Kipro Petrausko gatvė Kauno Naujamiestyje pervadinta K. Būgos vardu.

 

·         1934 m. spalio 4 d. Dusetų mokyklai suteiktas K. Būgos vardas.

 

dusetu-pradzios-mokykla-1930-m              Dusetų pradžios mokykla 1930 m.

 

v-vi-skyriai-mokytojo-p-pranckuno-pamokoje                     V-VI skyriai mokytojo P. Pranckūno pamokoje.

                    

 

·         1935 m. vasario 20 d. Zarasų mokykla pavadinama K. Būgos aukštesniąja komercine mokykla. 1937 m. ji jau vadinama Zarasų prof. K. Būgos valstybine gimnazija.

 

senieji-gimnazijos-rumai

 

 

·         1958–1962 m. buvo surinkti ir išleisti trys K. Būgos „Rinktinių raštų“ tomai, sudaryti prof. Zigmo Zinkevičiaus.

 

buga_kazimieras-rinktiniai_rastai_4_tomai_3_th1

 

 

·         1973 m. Pažiegėje įkurtas memorialinis muziejus.

 

mm

·        

 

·        1977 m. prie namo Kaune, kuriame gyveno (J. Jablonskio g. 6, Maironio gimnazijos kiemas) atidengta memorialinė lenta. 2005 m. rugpjūčio mėn. atidengta nauja lenta („Šiame name 1921–1924 m. gyveno kalbininkas prof. Kazimieras Būga“).

 

buga_kazimieras buga_kazimieras_d

 

 

·        1979 m., pažymint prof. K. Būgos gimimo 100 metų jubiliejų, pastatytas liaudies meistro Vytauto Ulevičiaus skulptūrinis stulpas su rodykle, rodančia kelią į kalbininko gimtinę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        

 

 

     1979 m. jo garbei sukurtas jubiliejinis medalis (dail. Petras Repšys; sidabruota vario galvanoplastika, medalis, aversas Ø 11,3, reversas Ø 11,7; įr. averso kair.: 1879 1924 1979 / KAZIMIERAS BŪGA; sign. viršuje ties viduriu: R R. 79; įr. reverso kair. palei briauną: KIEKVIENOS KALBOS ŽODYNAS TURĖTŲ BŪTI ZERKOLU, / KURIAME BŪTŲ MATYTI VISOS TAUTOS VEIDAS. K. BŪGA).

 

 

·        1979 m. Vilniaus universiteto Lituanistikos centre (dabartiniame Filologijos fakultete) įrengta memorialinė Kazimiero Būgos auditorija, kurioje stovi Mindaugo Navako skulptūra (biustas) „Dedikacija Kazimierui Būgai“ (1979; bronza, autorinė liejyba, paauksavimas, granitas; h. 250 cm) ir kabo drauge su Petru Repšiu sukurta „Memorialinė lenta Kazimierui Būgai“ (1979; bronza, autorinė liejyba, vario galvanoplastika, sidabravimas; 46x62x10,5).

 

m-navako-skulptura

 

 

·         1979 m. išleista Zigmo Zinkevičiaus knyga „Kazimieras Būga: gyvenimas ir darbai“ (Vilnius).

 

zinkevicius_z-kazimieras_buga_kalba_ir_zmones_th1

 

 

·         1981 m. išleista Zigmo Zinkevičiaus knyga „Kalbininkas K. Būga“ (Kaunas).

 

zinkevicius_z-kalbininkas_k_buga_th1

 

 

·         1985 m. Dusetų Nepriklausomybės aikštėje atidengtas paminklas-biustas (skulpt. Bronius Vyšniauskas, archit. Romas Vyšniauskas). 2015 m. perkeltas į skverą prie K. Būgos vardu įamžintų gimnazijos bei bibliotekos (Vytauto g. 56).

 

paminklas-kalbininkui-k-bugai

bugos-paminklas-prie-gimnazijos

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         1989 m. lapkričio mėn. minint 110-ąsias kalbininko gimimo metines, Pažiegėje, Būgų tėvonijoje, atstatytas, naudojantis sena nuotrauka, dusetiškio tautodailininko J. Verzos išdrožtas simbolinis kryžius, identiškas sovietų sunaikintam, ant kurio prikalta lentelė, kur yra pažymėtos 3 datos:

1) 1831 m. – Būgų atvykimas į Pažiegę (K. Būgos senelis Albinas Būga, susimainęs ūkiais su Bertašiumi, atsikraustė iš Eivenių kaimo),

2) 1881 m. – K. Būgos motinos tėvelio mirties metai (pastatė kryžių jam, kaip geradariui, nes tik ištekėjus Grasildai Makuškaitei-Būgienei, kilusiai iš Jūžintų apylinkės, sudegė namas ir jos tėvelis (Makuška) davė pinigų jam atstatyti; namas degė 1880 m., kai Kaziukui buvo vos keli mėnesiai).

3) 1883 m. – toje pačioje vietoje buvos pastatytas naujas namas.

(iš kalbotyrininko K. Būgos brolėčios Liucijos Būgaitės atsiminimų knygos „Proskynos“)

 

 

 

·         1994 m. Dusetų bibliotekai suteiktas prof. K. Būgos vardas.

 

k-bugos-biblioteka

 

·         2002 m. išleista Liucijos Būgaitės-Baubonienės atsiminimų knyga „Proskynos“ (Utena).

 

proskynos

 

 

·         Skulptūra „Kalbininkas Kazimieras Būga“ (skulpt. Valdas Bubelevičius).

 

valdas-bubelevicius-kalbininkas-kazimieras-buga

 

 

·         2004 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė).

 

philologist-kazimieras-buga-1879-1924

 

 

·         2007 m. Lietuvos Vyriausybė įsteigė iškilaus kalbininko Kazimiero Būgos stipendiją. Švietimo ir mokslo ministerija K. Būgos stipendijų konkursą skelbia kasmet, kviesdama užsienio lituanistikos centrus atrinkti po vieną kandidatą iš savo studentų. Iki šiol K. Būgos stipendijas yra gavę 48 lituanistikos studijas 10 šalių – Čekijos, Italijos, Izraelio, JAV, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos –  universitetuose pasirinkę studentai.

Savarankiškas lituanistikos ar baltistikos studijų programas šiuo metu vykdo apie 10 užsienyje veikiančių lituanistikos centrų. Pasaulyje, daugiausia Europoje, iš viso veikia apie 40 įvairaus dydžio lituanistikos centrų, kuriuose tiriama ar dėstoma lietuvių ar baltų kalbos ir kultūra.

 

 

·         Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, suruošdama įdomią programą, kasmet iškilmingai pamini kalbininko gimtadienį, jo nuveiktus didelius darbus.

 

kalba-didi-jega_2016_2016-11_34OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Parengė Rytis Pivoriūnas