Raštyba

Būgos reikšmingasis mokslinis paveldas (pamečiui): „Genys margas, o lietuviszka raszyba dar margesnė“ (pasirašytas K. Sėlio slapyvardžiu; tai pirmasis jo darbas kalbos klausimais; 1900 m. „Tėvynės sargas“ Nr. 9); „Dēdē atvażiavo / [Władysław Koziebrodski] / Komedija viename akte / pagal lenkiška sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]“ (1902 m. Čikaga; http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1R0000046928); … Tęskite Raštyba skaitymą