Semiotika

Greimo semiotinis kvadratas

Semiotikos esmėvoka

Semiotikos terminai aiškinami http://www.avantekstas.flf.vu.lt

Semiotiniai bandymai:

Kazimiero Būgos (auto)biografija – „gyvatos duomenys“ – gyvenimo spektaklis: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/biografija/

Vytauto Mažiulio (1926–2009) biografija – gyvenimo spektaklis „Tarp mokslinės veiklos aukštumų ir šiurpios dramos šeimoje“: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/prusu-kalbos-korifejaus-akademiko-prof-vytauto-maziulio-90-meciui-pamineti/ 

Konferencijos ,,Lavinamas Domesys Kalbotyrai“ analizė semiotine žiūra: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/algirdo-juliaus-greimo-linkejimai/

Lietuvos nepriklausomybės nutarimo semiotinis tyrimas: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/lietuvos-nepriklausomybes-nutarimo-semiotinis-tyrimas/

Vydūno laiškas Lietuvos tarybai ir susivokimo malda: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/vyduno-laiskas-lietuvos-tarybai-ir-susivokimo-malda/

Futbolo semiotinė esmėvoka: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/futbolo-semiotine-esmevoka/

TĖVE MŪSŲ gilioji reikšmė: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/teve-musu-gilioji-reiksme/

Ginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje 1944–1953 m. (pokario partizanų kovų) semiotinis tyrimas: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/ginkluoto-pasipriesinimo-lietuvoje-1944-1953-m-pokario-partizanu-kovu-semiotinis-tyrimas/

VYDŪNO ESMĖVOKOS http://www.buga.zarasumuziejus.lt/atvirai-kuriamas-ldk-esmynas/vyduno-esmevokos 

Kovo 11-osios akto semiotinis tyrimas: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/kovo-11-osios-akto-semiotinis-tyrimas/

Kai(p) susitinka Dievo Žodis ir žmonių žodžiai…(?): http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/kaip-susitinka-dievo-zodis-ir-zmoniu-zodziai/

Didžiadvar(s)io Kaimo Lemtis: didžiadva-r-iams ir didžiadva-s-iams: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/didziadvarsio-kaimo-lemtis-didziadva-r-iams-ir-didziadva-s-iams/