Semiotika

Greimo semiotinis kvadratas

Semiotikos esmėvoka

Semiotikos terminai aiškinami http://www.avantekstas.flf.vu.lt

Semiotiniai bandymai:

Kazimiero Būgos (auto)biografija – „gyvatos duomenys“ – gyvenimo spektaklis: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/biografija/

Vytauto Mažiulio (1926–2009) biografija – gyvenimo spektaklis „Tarp mokslinės veiklos aukštumų ir šiurpios dramos šeimoje“: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/prusu-kalbos-korifejaus-akademiko-prof-vytauto-maziulio-90-meciui-pamineti/ 

Konferencijos ,,Lavinamas Domesys Kalbotyrai“ analizė semiotine žiūra: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/algirdo-juliaus-greimo-linkejimai/

Lietuvos nepriklausomybės nutarimo semiotinis tyrimas: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/lietuvos-nepriklausomybes-nutarimo-semiotinis-tyrimas/

Vydūno laiškas Lietuvos tarybai ir susivokimo malda: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/vyduno-laiskas-lietuvos-tarybai-ir-susivokimo-malda/

Futbolo semiotinė esmėvoka: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/futbolo-semiotine-esmevoka/

TĖVE MŪSŲ gilioji reikšmė: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/teve-musu-gilioji-reiksme/

Ginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje 1944–1953 m. (pokario partizanų kovų) semiotinis tyrimas: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/ginkluoto-pasipriesinimo-lietuvoje-1944-1953-m-pokario-partizanu-kovu-semiotinis-tyrimas/

VYDŪNO ESMĖVOKOS http://www.buga.zarasumuziejus.lt/atvirai-kuriamas-ldk-esmynas/vyduno-esmevokos 

Kovo 11-osios akto semiotinis tyrimas: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/kovo-11-osios-akto-semiotinis-tyrimas/

Kai(p) susitinka Dievo Žodis ir žmonių žodžiai…(?): http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/kaip-susitinka-dievo-zodis-ir-zmoniu-zodziai/

Didžiadvar(s)io Kaimo Lemtis: didžiadva-r-iams ir didžiadva-s-iams: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/didziadvarsio-kaimo-lemtis-didziadva-r-iams-ir-didziadva-s-iams/

Valstybės esmėvoka LDK paveldėtojams

Rugsėjo 22 d. – rudens lygiadienis, piliakalnių sąšauka, baltų vienybė, M. K. Čiurlionio gimtadienis…

Keturios Vilniaus Gaono karūnos

Suspaustas laikas Dusetose

Rudeninėje obuolių alėjoje…

Dalyvaudami Seimo rinkimuose, prisiminkime ir Lietuvos demokratijos šimtmetį

Tarptautinė informavimo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena

Šypsenos šypsosi besišypsančiais šypsniais… šiandien – ypač policininkams

Esate palaiminti, Mokytojai!