Kalbotyros šakos

KALBOTYRA IR JOS ŠAKOS 1.1. Mokslas, tiriantis kalbą, vadinasi kalbotyra, arba lingvistika. Skiriamos kelios kalbotyros šakos. Kalbos istoriją, kalbos reiškinių raidą nagrinėja i s t o r i n ė , arba d i a c h r o n i n ė , kalbotyra. Kalbotyros šaka, kuri į kalbą ir jos reiškinius žiūri statiškai, … Tęskite Kalbotyros šakos skaitymą