Lemtingi Dusetiškiai Kitur

Jeronimas Girčys. Didžiadvaris. –  Kaunas: LNRS, 2000. – 64 p.: DIDŽIADVARIS

Piliakalnių papėdėj: atsiminimai apie Velikuškes (sud. Danutė Venslovaitė). – V.: UAB Rotas, 2004. – 145 p. VELIKUŠKĖS

Donatas Čepukas. Be užmaršties. – Vilnius, 2008. – 58 p.: BE UŽMARŠTIES

Linas Broga (1925–2005) Atminimo knyga / Sudarytoja Romana Brogienė. – Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2008. – 564 p.: IŠ PAČIAUNĖS PRAEITIES

Aldona Braukylienė , Nijolė Venckienė. Vaiskūnai, Klaipėda, 2014. – 207 p. VAISKŪNAI