Būtyba – praeities veiklos

1. DUSETOS: žr. Dusetos, https://lt.wikipedia.org/wiki/Dusetos

2. Dusetų Švč.Trejybės bažnyčios statymai ir parapijos istorija: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/dusetu-krastotyra/dusetu-parapijos-istorija 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Duset%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Trejyb%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia, http://www.sartai.info/zemelapis/dusetu%20baznycios%20varpine.html, http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/zarasu/dusetos

3. Varpinė: https://www.google.lt/search?q=duset%C5%B3+varpin%C4%97&rlz=1C1VSNE_enLT700LT701&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0tonhxsTTAhVG3iwKHQoMBCAQsAQIMg&biw=1366&bih=662

4. Dusetų dvaras, Didžiadvaris: https://lt.wikipedia.org/wiki/Duset%C5%B3_dvaras, https://lt.wikipedia.org/wiki/Did%C5%BEiadvaris, https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/35dddc7b-f52d-4240-8f01-b931629b7c08

4.1. Radvilos: https://lt.wikipedia.org/wiki/Radvilos

4.2. Rudaminos: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Rudaminos, https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872253466162184.1073741905.683079501746249&type=3

4.3. Pliateriai: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pliateriai 

5. 1831 m. sukilimas (Emilija Pliaterytė ir jos pusbroliai Cezaris bei Vladislovas Pliateriai): https://lt.wikipedia.org/wiki/1831_m._sukilimas,  https://lt.wikipedia.org/wiki/Emilija_Pliateryt%C4%97

6. Žiniasklaida apie buitį, politiką, kultūrą žr. Dusetos

6.1. Piliakalniai

6.2. smuklės, turgūs, mugės, parduotuvės, amatininkų dirbtuvės, kirpyklos ir kt. žr. Dusetos

6.3. laikraščiai žr. Dusetos

6.4 pramogos žr. Dusetos

7. Mokykla (parapijinė ir gimnazija): žr. Iš gimnazijos istorijos

8. Sartai: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sartai, http://www.sartai.info

Sartai (iš knygos Laima Raubiškienė. Zarasai laiko vilnyse. Utena, UAB ,,Utenos Indra“, 2006)

Dusetos ir Sartų pirmasis paminėjimas (iš knygos Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, parengė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas, Vilnius: LII leidykla, 2005, 85 psl.)

8.1. Žirgų lenktynės: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sart%C5%B3_lenktyn%C4%97s, http://www.sartulenktynes.lt

   Dokumentinis filmas „Sartų legenda“ https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/9987/dokumentinis-filmas-sartu-legenda?fbclid=IwAR3s_MpqdXoU3ihLRhGbHKaqaOk6L4G2w1fUBhiNNSAKzwcSRmJW0FtLOFU

senas video unt Sartų  

8. 2. Sartų regioninis parkas

9. 1919 m. kovos su bolševikais 

10. Atkurtos valstybės (1918–1940 m.) istorija žr. Dusetos

10.1. Žydų istorijos:

  • Antalieptės štetlo istorija (iki 1941 m.):

Antalieptė

https://www.jewishgen.org/yizkor/dusetos/dusetos.html

Dusetos

http://www.zarasu-zydai.lt/index.php/project/sara-weiss-slep 

Dusetų miestelio (štetlo) planas ir jame gyvenusių sąrašas (iš Saros Veiss Slep knygos ,,Buvo Lietuvoje miestelis“)

Leokadija Lukošiūnaitė – Malcienė. Ištraukos iš knygos ,,Dusetos“. Dusetų žydai

Krakynės miškas (Zarasų rajonas). 1941 m. rugpjūčio 26-oji

Akmenėliai Dusetų žydams — nužmoniškėjimo (holokausto) aukoms Akmeneliai

10.2. Kaimų istorijos: žr. Dusetų Kaimų paLikimas

10.2.1. Drageliškės: https://lt.wikipedia.org/wiki/Drageli%C5%A1k%C4%97s, 10.2.1.1. Drageliškių lobis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Drageli%C5%A1ki%C5%B3_lobis 

10.2.2. Eiveniai žr. EIVENIAI

11. Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanų kovos su sovietų okupantais: http://www.partizanai.org/failai/html/bolseviku-okupacijoje.htm,

12. Sovietmečio istorija

12.1. pabėgelių į Vakarus istorijos

12.2. ištremtųjų į Rytus – tremtinių ir kalinių – istorijos

12.3. Dusetų rajono istorija (1950–1959 m.): https://lt.wikipedia.org/wiki/Duset%C5%B3_rajonas https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Duset%C5%B3_rajono_administraciniai_subjektai_1950_m. https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Duset%C5%B3_rajono_administraciniai_subjektai_1954_m. https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Duset%C5%B3_rajono_administraciniai_subjektai_1959_m.

12.4. Kaip mes augom ir gyvenom sovietinėje Lietuvoje

12.5. Kaip mes dainuodami revoliuciją darėm (dalyvavom Sąjūdyje)

13. Sartų kraštas nuo 1990 m.

13.1. Antalieptės seniūnija

13.2. Antazavės seniūnija

13.3. Dusetų seniūnija

13.4. Kaip likimą sau laisvi kalėm ketvirtį amžiaus (1990–2016 m.)

14. Ryškiausių asmenybių galerija: A. Strazdas, A. Vienažindys, K. Būga, J. Gruodis, M. Reinys, F. Kirša, P. Širvys, P. Gaulė, V. Strioga, Z. Vilytė, V. Mažiulis, L. Broga, B. Juodelis, L. Abarius, D. Čepukas, M. Kudarauskaitė, A. Pakerys, R. Gapšys, R. Pučekas, A. Broga, A. Puipa, A. Latėnas, F. Latėnas, A. Stauskas ir kiti