Dusetų Kaimų paLikimas

Paveldo atradimų santalka   Knyga Dusetu Kaimu paLikimas   Patikslinimai ir pataisymai Pristatymas:  Liberto Klimkos apžvalga iš Gimtasai kraštas               Davos Čepėnienės straipsnis Utenos apskrities žiniose  NYKSTANTYS KAIMAI, JŲ VIETOVARDŽIAI – TAI DALIS MŪSŲ TAUTOS SAVASTIES   Šaltiniai ir skaitmeniniai priedai: Pr. Gipiškis. Zarasų kraštas. – Zarasai: Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų … Tęskite Dusetų Kaimų paLikimas skaitymą