Dusetų Kaimų paLikimas

Paveldo atradimų santalka

 

Knyga Dusetu Kaimu paLikimas 

 Patikslinimai ir pataisymai

Pristatymas: 

Liberto Klimkos apžvalga iš Gimtasai kraštas


 

 

 

 

 

 

 

Davos Čepėnienės straipsnis Utenos apskrities žiniose  NYKSTANTYS KAIMAI, JŲ VIETOVARDŽIAI – TAI DALIS MŪSŲ TAUTOS SAVASTIES

 

Šaltiniai ir skaitmeniniai priedai:

Pr. Gipiškis. Zarasų kraštas. – Zarasai: Lietuvos turizmo sąjungos Zarasų skyrius, 1936. – 250 p.: Dusetų valsčiaus seniūnijų kaimaiEžeraiMiškai, balos ir pelkėsKalnai ir pievosKnygos turinys

Jeronimas Girčys. Didžiadvaris. –  Kaunas: LNRS, 2000. – 64 p.: DIDŽIADVARIS

Donatas Čepukas. Be užmaršties. – Vilnius, 2008. – 58 p.: BE UŽMARŠTIES

Linas Broga (1925–2005) Atminimo knyga / Sudarytoja Romana Brogienė. – Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2008. – 564 p.: IŠ PAČIAUNĖS PRAEITIES

Rimtautė Markelytė–Jakaitienė. Eivenių kaimas. – Dusetos: rankraštis, 2015. – 13 p.: EIVENIAI

Vytautas Indrašius. Pažiegė (1869 m. ir 1909 m. apžvalga): 1869 m. planaiPAŽIEGĖ (1909 m. duomenys)

Vytautas Indrašius. Svaitutėlės čiurlenimas: kraštotyrinės apybraižos. – Vilnius: Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, 2001. – 243 p.: BUTKELIAIGASIAI, KRAŠTAI, PADUSTĖLIS, SKINEIKIAISRUOGIŠKĖSŠALTAMALKIAI

Vytautas Indrašius. Antalieptės kraštas: vietovių istorinės apybraižos. – Vilnius: LNRS, 2008–2010. – 3 d. (T. 1.: A-M. 2008. – 468 p.; T. 2.: N-V. 2009. – 518 p.; T. 3.: Miestelio ir vietovių istorinės apybraižos. – 2010. – 669 p.):  AUKŠTALAUKIAIBIELIŠKĖSGARMULIŠKISJAKUNČIAIJUOZAPAVA, JURKIŠKĖSKALNIŠKĖS, KRAKYNĖKUIKIAI, KUNOTAI, MANDABŪRAI, MELNIČYNĖ, MIERKIAI, MIERKIŠKĖS

Piliakalnių papėdėj: atsiminimai apie Velikuškes (sud. Danutė Venslovaitė). – V.: UAB Rotas, 2004. – 145 p. VELIKUŠKĖS

Aldona Braukylienė , Nijolė Venckienė. Vaiskūnai, Klaipėda, 2014. – 207 p. VAISKŪNAI

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. Senosios Lietuvos šventvietės

Dusetos ir Sartų pirmasis paminėjimas (iš knygos Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, parengė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas, Vilnius: LII leidykla, 2005, 85 psl.)

Pirmoji knygą apie Dusetas — Kan. Strelčiūnas (Petras). Dusetų bažnyčios ir parapijos istorija nuo 1530 iki 1930 metų. Marijampolė: Marijonų spaustuvė, 1931. – 47 p. 

Dusetų istorija

Posted by Rytis Pivoriūnas on 2019 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis