Greimo tyrimų kolegija

  • Semiotikų sąjūdis – visuotinis prasmynas: visata semiotine žiūra
  • Lietuva semiotine žiūra
  • Greimo mitologijos alkas
  • Greimo semiotikos seminaras
  • Semiotiko žiūra užsidėjus Greimo kvadratinius akinius
  • Edukacinis instrumentas (interaktyvus žaidimas) – semiotinis paminklas žymiajam A. J. Greimui
  • Greimo – lietuvių vaizduotės ugdytojo – prasmykla: semiotikos mokykla ir mitologijos žinykla