Muziejaus veiklos ir projektai

VEIKLOS

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniams surengta edukacinė veikla, skirta Kazimiero Būgos 137-osioms gimimo metinėms paminėti: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/kiek-sveria-zodynas

Saviugdos užsiėmimų tvarkaraštis nuo kovo 6 dienos: pirmadieniais 15.00–16.00 val. vyksta A. J. Greimo semiotikos paskaitos, antradieniais 15.00–16.00 val. – A. J. Greimo mitologijos paskaitos, trečiadieniais 15.00–16.00 val. – Kazimiero Būgos paveldo tyrinėjimai. Užsiėmimai vyksta Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus salėje Dusetų seniūnijos pastate (K. Būgos g. 31a, II aukštas). 

Įprasminant Algirdo Juliaus Greimo metus  100-ąsias jo gimties metines, kovo 23 d. Dusetų kultūros centre įvyko edukacinis renginys, kuriame dalyvavo Kazimiero Būgos 9-12 klasių gimnazistai ir jų mokytojai: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/mokiniu-klausimai-apie-algirda-j-greima 

Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus salėje (K. Būgos g. 31a, II aukšte, Dusetų seniūnijos pastate) nuo balandžio 24 d. iki birželio 2 d. veikė kraštotyros kūrybinė dirbtuvė ir konkursinė paroda „Pamatykime 500 vaizdinių: Dusetų kraštas praeityje, dabartyje, ateityje“: http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/pamatykime-500-vaizdiniu-dusetu-krastas-praeityje-dabartyje-ateityje

2017 m. gruodžio 1 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje įvyko konferencija, skirta profesionaliajai kalbotyrai aktualinti, Kazimiero Būgos paveldui – sykiu jo 138-osioms metinėms – paminėti ir Algirdo Juliaus Greimo metams įprasminti. Žr. http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/konferencija-lavinamas-domesys-kalbotyrai-2 ir http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/algirdo-juliaus-greimo-linkejimai

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Nuo 2017 m. spalio mėn. ketvirtadieniais 15.00–17.00 val. vyksta užsiėmimai pagal neformaliojo vaikų švietimo programą „Algirdo Juliaus Greimo metų įprasminimas: semiotinių metodų pritaikymas Dusetų kraštotyros ir kitų reikšmingų reiškinių, tekstų bei kūrinių analizei“ (veda Rytis Pivoriūnas). 

PROJEKTAI

Aistiškosios tapatybės žinykla Kazimiero Būgos tėviškėje (koncepcija būsimiems projektams): http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/aistiskosios-tapatybes-zinykla-kazimiero-bugos-teviskeje