Muziejaus nuostatai ir strategija

NUOSTATAI – Zarasų krašto muziejaus nuostatai: http://www.zarasumuziejus.lt/wp-content/uploads/2013/11/nuostatai_2015.pdf   STRATEGIJA – Aistiškosios tapatybės žinykla Kazimiero Būgos tėviškėje (koncepcija būsimiems projektams): http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/aistiskosios-tapatybes-zinykla-kazimiero-bugos-teviskeje