Laikovės laikiniai

ax

bd be bi bf bg

 

Būgyno – Būgų laikovės ir Kazimiero Būgos atminties laikyno – laikiniai

(Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje rodomi eksponatai)

Namo prieangyje:

 1. Skyde – Būgyno asmenys (Būgų giminės medis) ir aprašas apie Liuciją Būgaitę-Baubonienę
 2. Skydas (stiklinis) „Prof. Kazimiero Būgos gimtinė“ – sodybos užmačia (planas) su aprašymais
 3. Alvydo Stausko paveikslai (2 vnt.)
 4. Kėdė
 5. Staliukas
 6. Raštras esmintojų, laikintojų, laikovų, lankytojų į-si-rašymui 

Svetainėje:

Skydai (ant sienos pakabinti stendai):

 1. Kazimieras Būga „…Nuveža mane Petrapilin.“
 2. Pasaulio kalbininkus ima mokyti Kazys Būgiokas!
 3. „Žodynas seniai man rūpi…“
 4. Pamilęs savo tėvų kalbą…
 5. „Rašyti sunku … Labų dienų!“

Laikintuvėse (ant dviejų stalelių po keturiais stikliniais gaubtais) padėta:

 1. Kryžius
 2. Žvakidė
 3. Akiniai
 4. Jaunius „Gramatika litovskego jazyka“, Petrogradas, 1908-1916 m.
 5. Būga „Aistiški studijai“ I d., Peterburgas, 1908 m.
 6. Būga „Apie lietuvių asmens vardus,“ V., 1911 m.
 7. Būga „Lietuvių tauta“. Knyga II. Dalis I. V., 1911 m.
 8. Būga „Kalbų mokslas bei mūsų senovė“, K., 1913 m.
 9. Būga „Priesagos –ŪNAS ir dvibalsio UO kilmė“, K., 1921 m.
 10. Būga „Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje“, K., 1924 m.
 11. Būga „Kalba ir senovė“, I d., K., 1922 m.
 12. Būga „Lietuvių kalbos žodynas“, I sąs., K. 1924 m.
 13. Būga „Lietuvių kalbos žodynas“, II sąs., K., 1925 m.
 14. Šeši pavyzdžiai: du žemėlapiai („Aisčių giminės žemė VI a.“ ir „Aisčių giminės žemė XIII a.“), trys žodžių lakšteliai ir vokas, skirtas K. Būgos šimtmečiui
 15. Rašalinė
 16. Rašiklinė
 17. Antspaudas
 18. Šv. Marijos su Kūdikiu paveikslėlis – Lietuvių Lenkijos bendruomenės dovana K. Būgai, jam viešint Lenkijoje 1909 m.
 19. Paveikslėlis – Zakopanės valstiečio (vyro) raižinys – K. Būgos dovana broliui
 20. Paveikslėlis – Zakopanės valstietės (moters) raižinys – K. Būgos dovana broliui

Ant laikintuvės (etažerės) sudėti laikiniai (eksponatai):

 1. Būgos atveikslas (nuotrauka) studijų metais (rėmeliuose)
 2. Gražinos Būgaitės (K. Būgos dukra) atveikslas (rėmeliuose)
 3. Skepetėlės (servetėlės, 3vnt.).

Raštrai (knygos, laikraščiai) sudėti į laikintuvę (etažerę):

 1. Būga, Rinktiniai raštai, Raštų rodyklės
 2. Būga, Rinktiniai raštai , III tomas. 4/Bū-113
 3. Būga, Rinktiniai raštai, II tomas, 4/Bū-113
 4. Būga, Rinktiniai raštai, I tomas, 4/Bū-113
 5. Zinkevičius „Kalbininkas K. Būga“
 6. Būtėnas ir J. Kruopas „Kalbininkas Kazimieras Būga
 7. Petras Dusburgietis, „Prūsijos žemės kronika“
 8. „ Lietuvininkai “ paruošė Vacys Milius
 9. Leonas Gineitis „Lietuvių literatūros istoriografija“
 10. Liudvikas Jucevičius „Mokyti žemaičiai“
 11. Rėza „Lietuvių liaudies dainos“
 12. Smulkioji lietuvių tautosaka XVII- XVIII a. Jurgis Lebedys
 13. Stanislova Kirailtytė „Vinčežeris“.
 14. Stanislova Kirailytė „Pilki grumsteliai“
 15. Anelė Ališauskienė „..norėjau pagauti Aušrinę“
 16. Antanas Miškinis „Sulaužyti kryžiai“
 17. Česlovas Gedgaudas „Mūsų praeities beieškant“
 18. Toj šaly, kur krito gilės, straipsnių rinkinys , Sudarė Eugenijus Urbonas
 19. Žurnaliukas, „Aušra“ Lenkijos lietuvių leidinys, Sąskrydis – 96 m.
 20. Aambrasas ,,Monsinjoras Konstantinas‘‘
 21. Aleksandras Markelis ,, Juozas Tumas Vaižgantas‘‘ 3 leidimas Vilnius 1989 m.
 22. Lietuvių liaudies dainynas ,,Vaikų dainos I‘‘
 23. Lietuvių liaudies dainynas ,, Vestuvinės Dainos II‘‘
 24. Lietuvos tautosaka I tomas dainos. Vilnius 1962 m.
 25. Lietuvių tatosaka II tomas dainos/raudos Vilnius 1964 m.
 26. Lietuvių vaikų dramaturgija. Vilnius 1984 m.
 27. Simonas Stanevičius ,, Lituanistinė biblioteka. Raštai‘‘ Vilnius 1967 m.
 28. Jonas Šliupas ,, Lituanistinė biblioteka. Rinktiniai raštai‘‘ Vilnius 1977 m.
 29. Simonas Daukantas ,, Lituanistinė biblioteka. Vertimai ir sekimai‘‘ Vilnius 1984 m.
 30. Jonas Jonynas ,, Istorijos baruose‘‘ Vilnius 1984 m.
 31. Vytautas Galinis ,, Šaknys ir atžalos‘‘ Vilnius 1984 m.
 32. Jonas Šimkus ,, Žodžiai, idėjos draugams‘‘ Vilnius 1982 m.
 33. Liudas Gira ,, Kritikos baruose‘‘ Vilnius 1982 m.
 34. Vincas Mikolaitis Putinas ,, Literatūros vertybių ieškant‘‘ Vilnius 1984 m.
 35. LDK literatūros kritika ir dabartis 1981-1983 m.
 36. LDK literatūros kritika ir dabartis 1984-1987 m.
 37. Literatūrinio gyvenimo kronika 1940-1960 m.
 38. Bronius Prėskienis, ,, Bronius Pranskietis-Žalionis‘‘ Vilnius 1987 m.
 39. Vytautas Kubilius ,, Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas‘‘ Vilnius 1983 m.
 40. Vytautas Kubilius ,, XX a. Lietuvių lyrika‘‘ Vilnius 1982 m.
 41. Liudas Gira ,, Literatūra moksle ir kritikoje‘‘ Vilnius 1987 m.
 42. Algimantas Bučys ,, Literatūros atvaizdai‘‘ Vilnius 1979 m.
 43. Antanas Baranauskas Vilnius 1986 m.
 44. Lietuvių rašytojai laiškuose ir atsiminimuose Vilnius 1987 m.
 45. Jonas Lankutis ,,Literatūros procesas‘‘ Vilnius 1984 m.
 46. Gabrielius Lansbergis Žemkalis ,, Raštai‘‘ Vilnius 1972 m.

Laikraščiai:

 1. „Svirtis“, Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos leidinys“ Nr. 10.
 2. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštris, 2003 m. gegužės 1-31 d. (Leidžiamas nuo 1989 m. gegužės mėn.)
 3. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2004 m. gegužės 1-31 d.
 4. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2004 m. liepos 1-31 d.
 5. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2004 m. kovo 1-31 d.
 6. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2000 m. birželio 1-30 d.
 7. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 1999 m. kovo 1-31 d.
 8. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. vasario 1-28 d.
 9. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1999 m. gegužės 1-31 d.
 10. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1997 m. gruodžio 1-31 d.
 11. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis,1999 m. liepos 1-31 d.
 12. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. gegužės 1-31 d..
 13. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. balandžio m. balandžio 1-30 d.
 14. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. birželio 1-30 d.

Ant stalo padėta:

 1. Staltiesėlė (skepetėlė)
 2. Peleninė

Ant suolo su atlošu (sofa, lenktais galais, aptraukta ruda dirbtine oda) :

 1. Pagalvė (2 vnt.)
 2. Skepetėlė

Ant komodos padėta:

 1. Maldaknygė
 2. Dėžutė
 3. Lėkštelė
 4. Žvakidės (2 vnt.)
 5. Saldaininė
 6. Ikona-altorėlis – statulėlė įstiklintoje dėžėje 

Ant sienų kabo:

Rėmeliuose Ex libris Kazimieras Būga (Lietuvių k. instituto leksikografijos centro dovana 2014 m.)

Paveikslai (4 vnt.; vienas – Kauno laikinys ir trys – Būgaičių dovanoti)

Siuvinėta drobė „Miegok ramiai, sapnuok saldžiai“

Kambaryje:

 1. Skrynia 
 2. Siuvinėta drobinė šluostė (uždėta ant skrynios)
 3. Spinta 
 4. Lova 
 5. Pagalvės (2 vnt. padėtos ant lovos (viena siuvinėta su gėlėmis))
 6. Molinis Rūpintojėlis (pakabukas ant sienos virš lovos)
 7. Apvalus kilimėlis
 8. Nedideli keturkampiai kilimai (2 vnt.)
 9. Ilgas kilimas (2 vnt.)
 10. Stalas 
 11. Kėdės 
 12. Staliukas šachmatais žaisti

Virtuvėje:

 1. Suolai (2 vnt. dideli)
 2. Stalas (senovinis su stalčiumi)
 3. Šluostinė (kurioje pakabinta (Liucijos Būgaitės?) siuvinėta drobinė šluostė su raidėmis L.B.)
 4. Spaustukas
 5. Vitukas siūlams vyti
 6. Pjautuvai rugiams (2 vnt.) 
 7. Brauktuvė lyginti šluotėms
 8. Šaukštas medinis
 9. Šaukštas medinis, didelis
 10. Gorčius (Šiaudiniai indai)
 11. Pintinė laikyti grūdams 
 12. Šaukštas medinis
 13. Gorčius grudams laikyti
 14. Medinė trintuvė, skirta pipirams trinti 
 15. Samtis, medinis 
 16. Malūnėlis
 17. Indas, medinis, biriems produktams
 18. Ąsotis
 19. Ąsotis
 20. Puodynė, molinė
 21. Gelda 
 22. Didelė, medinė gelda 
 23. Puodšakės 2 vnt. 
 24. Žarsteklis
 25. Lyžė
 26. Špižiniai puodai 4 vnt.
 27. Piesta, grūdekliai 2 vnt.
 28. Linų šūkos 
 29. Kilimas ilgas
 30. Žibalinė lempa 
 31. ZKM-1520/I-33
 32. Žibalinė lempa 
 33. Sūrspaudis
 34. Naščiai 
 35. Kubilas 
 36. Kopūstų pjaustyklė
 37. Sviestamušė 
 38. Krijelis
 39. Verpimo ratelis 
 40. Siūlams vyti prietaisas.
 41. Žibalinė lempa 
 42. Siuvinėtas sienos kilimas
 43. Spinta 

 

 

Parengė Rytis Pivoriūnas