Muziejaus eksponatai

ax

bd be bi bf bg

 

Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus eksponatai

 

Etažerė (Kauno muziejaus eksponatas):

 

Į etažerę sudėti eksponatai:

 

 1. Studento K. Būgos nuotrauka;
 2. Gražinos Būgaitės (K. Būgos dukros) nuotrauka;
 3. Šv. Marijos paveikslėlis (Lenkijos lietuvių bendruomenė, dovana K. Būgai, jam viešint Lenkijoje 1909 m.);
 4. Medinis ornamentas (suvenyras);
 5. Pieštukinė arba rašalinė;
 6. Servetėlė (3vnt.).

 

Knygos sudėtos į etažerę:

 

 1. Raštų rodyklės
 2. Rinktiniai raštai I, II, III dalys
 3. Petras Dusburgietis, „Prusijos žemės kronika“
 4. „Lietuvininkai“ paruošė Vacys Milius
 5. Leonas Gineitis „Lietuvių literatūros istoriografija“
 6. Liudvikas Jucevičius „Mokyti žemaičiai“
 7. L. Rėza „Lietuvių liaudies dainos“
 8. Smulkioji lietuvių tautosaka XVII- XVIII a. Jurgis Lebedys
 9. Z. Zinkevičius „Kalbininkas K/ Būga“
 10. J. Būtėnas ir J. Kruopas „Kalbininkas Kazimieras Būga
 11. Stanislova Kirailtytė „Vinčežeris“.
 12. Stanislova Kirailytė „Pilki grumsteliai“
 13. Anelė Ališauskienė „..norėjau pagauti Aušrinę“
 14. Antanas Miškinis „Sulaužyti kryžiai“
 15. Česlovas Gedgaudas „Mūsų praeities beieškant“
 16. Toj šaly, kur krito gilės, straipsnių rinkinys , Sudarė Eugenijus Urbonas
 17. Žurnaliukas, „Aušra“ Lenkijos lietuvių leidinys, Sąskrydis – 96m.

 

Laikraščiai:

 

 1. „Svirtis“, Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijos leidinys“ Nr. 10
 2. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštris, 2003 m. gegužės 1-31d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 3. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2004 m. gegužės 1-31d.
 4. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2004m. liepos 1-31d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 5. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2004m. kovo 1-31d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 6. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 2000m. birželio 1-30d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 7. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis, 1999m. kovo 1-31d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 8. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998m.  vasario 1-28d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 9. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1999m. gegužės 1-31d. Leidžiamas nuo 1989 gegužės mėn.
 10. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1997m. gruodžio 1-31d. Leidžiamas nuo 1989 metų
 11. „Gimtinė“, Lietuvos pažinimo laikraštis,1999m. liepos 1-31d. Leidžiamas nuo 1989m. gegužės mėn.
 12. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. gegužės 1-31 d. Leidžiamas nuo 1989 m.
 13. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. balandžio m. balandžio 1-30d. Leidžiamas nuo 1989 metų.
 14. „Gimtinė“, Tėviškės pažinimo laikraštis, 1998 m. birželio 1-30d. Tėviškės pažinimo laikraštis. Leidžiamas nuo 1989 metų.

 

Knygos:

 

 1. Lietuvių liaudies dainynas I dalis, Vaikų dainos.
 2. Lietuvių liaudies dainynas II dalis, Vaikų dainos.
 3. K. Būga, Rinktiniai raštai , III tomas. 4/Bū-113
 4. K. Būga, Rinktiniai raštai, II tomas, 4/Bū-113
 5. K.Būga, Rinktiniai raštai, I tomas, 4/Bū-113
 6. „Lietuvių tautosaka“ I tomas. Vilnius 1962. Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas.
 7.  „Lietuvių tautosaka“, antras tomas, Dainos raudos. Vilnius 1964 m. Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas
 8. Simonas Stanevičius, Raštai. Vilnius 1967m.
 9. Jonas Šliūpas, Rinktiniai raštai. Vilnus 1977 m.
 10. Lietuvių vaikų dramaturgija. Vilnius 1984 m.
 11. Simona Daukantas. Vertimai ir sekimai. Vilnius 1984 m.
 12. „Lietuvių rašytojai laiškuose ir atsiminimuose“. Literatūra ir kalba XX, Vilnius 1987m. Lietuvos TSR mokslų akademija Lietuvių kalbos ir literatūros institutas,
 13. Antanas Baranauskas. Vilnius. 1986. Lietuvos TSR mokslų akademija Lietuvių kalbos ir literatūros institutas.
 14. Kritikos biblioteka – 4 , Jonas Šimkus, Žodžiai idėjos draugams. Vilnius 1986 m.
 15. Kritikos biblioteka – 2, Liudas Gira, Kritikos baruose. Vilnius 1982 m.
 16. Kritikos biblioteka – 3, Vincas Mykolaitis – Putinas.Literatūros vertybių ieškant. Vilnius 1984.
 17. Aleksandras Merkelis, Juozas Tumas Vaižgantas, Trečiasis leidimas, Vilnius 1989 m.
 18. Vytautas Galinis, „Šaknys ir atžalos“, Vilnius 1984 m.
 19. Vytautas Kubilius, „Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas.Vilnius 1983m.
 20. J. Jonynas. „Istorijos baruose“.Vilnius „Mokslas“ 1984 m.
 21. Literatūrinio gyvenimo kronika. 1940-1960 m.
 22. Bronius Prėskienis, „Bronius Pranskus – Žalionis. Vilnius 1987 m.
 23. Litaratūros kritika ir dabartis. 1981-1983.
 24. Literatūros kritika ir dabartis. 1984-1987
 25. Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika.Vilnius 1982m.
 26. Liudas Gira. Literatūros moksle ir kritikoje. Vilnius 1987m.
 27. Gabrielius Landsbergis Žemkalnis. Raštai. Vilnius 1972m.
 28. Algimantas Bučys. Litartūros atvaizdai.Vilnius 1979m.
 29. Jonas Lankutis. Literatūros procesas.Vilnius 1984 m.

 

Drobės ant sienos pakabintos:

1. Kazimieras Būga, „…Nuveža mane Petrapilin“, 

2. Pasaulio kalbininkus ima mokyti Kazys Būgiokas.

3. „Žodynas seniai man rūpi“

4. Pamilęs savo tėvų kalbą……..

5. „Rašyti sunku…..Labų dienų“….

 

Ekspozicijoje padėta:

 

1. Kryžius, žvakidė, akiniai.

2.  Antspaudas, rašynė.

 

Ant stalo padėta:

Servetėlė ir peleninė

 

 

Ant suolo-sofos:

 

1. Pagalvė (2vnt.)

2. Servetėlė

 

 

Ant komodos:

 

1. Maldaknygė,

2. dėžutė,

3. lėkštelė,

4. žvakidės (2 vnt.)

5. Saldaininė

 

Ant sienų:

Paveikslai (4 vnt)/ (Būgaičių atvežti).

Siūvinėtas kilimas „Miegok ramiai, sapnuok saldžiai“

 

 

1. Skrynia (muziejaus)

2. Siūvynėta servetėlė (uždėta ant skrynios)

3. Spinta (pirkta iš projekto)

4. Lova

5. Pagalvė (2vnt. padėtos ant lovos (viena siūvinėta su gėlėmis)).

6. Molinis suvenyras (Rūpintojėlis).

7. Apvalus kylimėlis

8. nedideli keturkampiai kilimai (2vnt.)

9. Ilgas kilimas (2vnt.)

 

Koridorius:

 

1. A. Stausko paveikslai (2 vnt.);

2. Genealoginis Būgų giminės medis;

3. Stendas: Kazimiero Būgos gimtosios sodybos statinių planas ir nuotraukos.

 

 

Virtuvė:

 

1. Suolas (2 vnt., dideli)

2. Stalas senovinis

3. Rankšluostinė (pakabintas siūvinėtas rankšluostis)

4. Spaustukas

5. Vitukas siūlams vyti, ZKM- 816 /E-20

6. Pjautuvas (2 vnt.) rūgiams

7. Brauktuvė/ lyginti rankšluoščiams

8. Šaukštas medinis, ZKM- 815 /E-19

9. Šaukštas medinis, didelis

10. Gorčius (Šiaudinis indas) ZKM-3219/E-195

11. Pintinė laikyti grūdams ZKM-844/E-46

12. Šaukštas medinis, ZKM-1431a /E-110

13. Gorčius grudams laikyti, ZKM-1494 /E-135

14. Medinė trintuvė, skirta pipirams trinti ZKM -6856/I-161

15. Samtis, medinis ZKM- 6083/E-279

16. Malūnėlis, ZKM-1497 /E-138

17. Indas, medinis, biriems produktams, ZKM-5859/E-223

18. Ąsotis, MMM-3173

19. Ąsotis, K. Būgos memorialinis muziejus Nr. 827655

20. Ąsotis be Nr.

21. Puodynė, molinė, ZKM 9164/E-382

22. Gelda ZKM-1302/E-93

23. Didelė, medinė gelda ZKM-6045/E-256

24. Puodšakės, 2 vnt.

25. Žarsteklis

26. Lyžė

27. Špižiniai puodai 4 vnt.

28. Piesta, grūdekliai 2 vnt.

29. Linų  šūkos Nr. 27376

30. Kilimas ilgas

31. Žibalinė lempa ZKM-9902/I-611

32. ZKM-1520/I-33

33. Žibalinė lempa; be numerio

34. Sūrspaudis P-03661/ K.Būgos muziejus

35. Naščiai P-27662

37. Kubilas ZKM-3267/E-202

38. Kopūstų pjaustyklė P-27653, K. Būgos muziejus

39. Sviestamušė ZKM-8294/E-347

40. Krijelis (reketukas, t. y. prietaisas, ant kurio vejami siūlai, prieš vyniojant juos ant mestuvų)  

41. Verpimo ratelis ZKM -1893/E-156

42. Siūlams vyti prietaisas.

43. Žibalinė lempa, be Nr. ant sienos

44. Siuvinėtas sienos kilimas

 

 

Parengė Rytis Pivoriūnas